poniedziałek i środa


godzina 18.00 dzieci GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA